Object structure
Title:

Wykorzystanie mierników syntetycznych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The use of synthetic meters for the evaluation of financial situation of enterprises

Creator:

Lichota, Wojciech

Subject and Keywords:

punktowa metoda oceny ryzyka kredytowego ; sytuacja finansowa przedsiębiorstwa ; modele wczesnego ostrzegania ; point credit risk assessment method ; financial standing of a company ; methodsof early warning

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 514, s. 218-226

Abstrakt:

Celem artykułu była ocena kondycji finansowej dziesięciu przedsiębiorstw działających w sektorze produkcji komputerów i urządzeń peryferyjnych oraz weryfikacja, czy wybrane metody w sposób spójny wskazują kondycję finansową przedsiębiorstw. W artykule zaprezentowano trzy metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa: quick test, metodę mierników syntetycznych i zmodyfikowaną punktową metodę oceny ryzyka kredytowego. Na podstawie wyników z próby stwierdzono, że sytuacja finansowa przedsiębiorstw jest dobra lub słaba, aczkolwiek w kilku przypadkach zauważalne jest pogorszenie się kondycji finansowej w 2016 r., natomiast zaprezentowane metody podobnie odwzorowują sytuację finansową przedsiębiorstw, przy czym zmodyfikowana punktowa metoda oceny ryzyka kredytowego klasyfikuje podmioty najmniej rygorystycznie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.514.21

Language:

pol

Relation:

Zarządzanie kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 514

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: