Object structure
Title:

Zmiany struktury kosztów pracy w Polsce w ujęciu sektorów własności

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Changes in the structure of labour costs in Poland in terms of ownership sectors

Creator:

Zieliński, Mariusz

Subject and Keywords:

wynagrodzenia brutto ; koszty pracy ; pozapłacowe koszty pracy ; sektory własności ; gross wages ; labour costs ; non-wage labour costs ; ownership sectors

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509; s. 499-508

Abstrakt:

Celem artykułu jest określenie, jak zmienia się poziom wynagrodzeń brutto i kosztów pracy oraz proporcje między nimi w sektorach publicznym i prywatnym w Polsce. Postawiono pytanie badawcze, czy wzrost konkurencji międzynarodowej spowodował, że wynagrodzenia i koszty pracy rosną szybciej w sektorze prywatnym (wystawionym na konkurencję) niż w publicznym. Poza ujęciem sektorów własności ogółem analizie poddano 10 sekcji działalności gospodarczej o najwyższym zatrudnieniu. W artykule wykorzystano dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny w Rocznikach Statystycznych Pracy dla lat 2008 i 2016. Analiza oparta jest głównie na porównaniach zmian procentowych wynagrodzeń i kosztów pracy. Wyniki przemawiają za pozytywną odpowiedzią na postawione pytanie, przy czym wciąż wyższy jest poziom wynagrodzeń i kosztów pracy w sektorze publicznym niż prywatnym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.509.42

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: