Object structure

Title:

Zmienność wieloletniego budżetu Unii Europejskiej – ujęcie retro- i prospektywne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Volatility of multiannual budget of the European Union – retro and prospective approach

Creator:

Dębowski, Tomasz

Subject and Keywords:

budżet Unii Europejskiej ; Wieloletnie Ramy Finansowe ; wydatki budżetowe ; European Union’s budget ; Multiannual Financial Framework ; budgetary expenditure

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509, s. 59-69

Abstrakt:

Podstawą do podjęcia tematu obejmującego problematykę zmienności wieloletniego budżetu unijnego jest zbliżająca się nowa perspektywa finansowa, w której spodziewać się należy istotnych przeobrażeń. Artykuł stanowi próbę porównania zmian zachodzących w kolejnych wieloletnich budżetach Unii Europejskiej po roku 2000. Celem artykułu jest ukazanie zmian budżetowych, jakie miały miejsce w trzech perspektywach finansowych (tj. w latach 2000-2006, 2007-2013 i 2014-2020), ich interpretacja i ocena oraz przyjrzenie się planowanym modyfikacjom konstrukcji budżetu przewidywanym w latach 2021-2027. Realizacja celu wymagała dokonania przeglądu i analizy poszczególnych działów w przekroju trzech ostatnich budżetów wieloletnich, ukazania i interpretacji wielkości wydatków oraz przybliżenia założeń, na których z dużą dozą prawdopodobieństwa oparte będą nowe Wieloletnie Ramy Finansowe

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.509.05

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 509 ; Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu