Object structure
Title:

Kierunki oraz narzędzia automatyzacji aplikacji internetowych

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Directions and tools for automation of Internet applications

Creator:

Chomiak-Orsa, Iwona ; Siewiera, Paweł

Subject and Keywords:

aplikacja internetowa ; automatyzacja ; narzędzia automatyzacji ; Internet applications ; automation ; tools form automation

Description:

nformatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 4 (46), s. 42-54

Abstrakt:

Aplikacje internetowe stanowią aktualnie jedną z najczęściej wykorzystywanych metod komunikacji z klientami. Niewielu jednak użytkowników aplikacji ma świadomość stopnia zautomatyzowania procesów biznesowych obsługiwanych przez te aplikacje. Analizując problem od strony twórców aplikacji, należy stwierdzić, że stopień automatyzacji jest bardzo różny. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na najczęściej stosowane narzędzia automatyzacji, które są wykorzystywane do automatyzacji procesów biznesowych realizowanych przez aplikacje internetowe. Zawiera on również sugestie kierunków automatyzacji aplikacji internetowych. Opracowanie ma charakter poglądowy wskazujący na przykładowe rozwiązania możliwe do zaimplementowania w wybranych procesach biznesowych realizowanych przez aplikacje internetowe. Artykuł został wzbogacony o model procedury automatyzacji, która może być zrealizowana w wybranej aplikacji internetowej dla jej częściowej bądź całkowitej automatyzacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2017.4.04

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 4 (46)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: