Object structure
Title:

Konkurencja na rynku transportu lotniczego wśród operatorów przewozów lotniczych w relacjach dalekodystansowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Competition in the market of air transport services among air carriers in long-haul flights

Creator:

Wach-Kloskowska, Małgorzata

Subject and Keywords:

transport lotniczy ; konkurencja na rynku usług lotniczych ; przewozy daleko dystansowe ; transatlantyckie ; linie lotnicze ; air transport ; competition in the market of air transport ; long-haul flights ; transatlantic routes ; airlines

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 505; s. 431-439

Abstrakt:

W niniejszym opracowaniu dokonano przeglądu literatury w zakresie specyfiki konkurencji w transporcie lotniczym, jej zasad i warunków oraz przesłanek i rodzajów. Skupiono się przede wszystkim na konkurencji wewnątrzgałęziowej ze szczególnym uwzględnieniem linii lotniczych i ich funkcjonowania na relacjach długodystansowych. Szczególnej analizie poddano alianse i porozumienia strategiczne, które są odpowiedzią na silną konkurencję ze strony przewoźników niskokosztowych. Celem opracowania jest analiza wybranych przykładów konkurencji między operatorami lotniczymi na rynku usług transportowych w relacjach dalekodystansowych. Należy uznać, że wewnątrzgałęziowa konkurencja na rynku usług lotniczych jest bardzo ostra i prowadzona jest na wielu szczeblach (poziomach). Przewoźnicy niskokosztowi widzą swoją szansę na poszerzenie rynku o przewozy w relacjach długodystansowych, z kolei przewoźnicy tradycyjni zapożyczają pewne rozwiązania od tanich linii lotniczych i proponują pasażerom hybrydowe rozwiązania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.505.32

Language:

pol

Relation:

Globalne i lokalne strategie logistyczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 505

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: