Object structure
Title:

Wsparcie powtórnych przedsiębiorców – założenia; doświadczenia światowe oraz ocena działań w ramach Polityki Nowej Szansy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Support for repeat entrepreneurs – assumptions; global experience; evaluation of activities under the New Chance Policy

Creator:

Ropęga, Jarosław

Subject and Keywords:

Polityka Nowej Szansy ; niepowodzenie gospodarcze ; wielokrotni przedsiębiorcy ; New Chance Policy ; business failure ; serial and portfolio entrepreneurs

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 496, s. 123-134

Abstrakt:

Polityka wsparcia przedsiębiorczości w rozwiniętych gospodarkach jest skoncentrowana na debiutujących przedsiębiorcach. Wiele krajów europejskich uruchomiło programy promujące restart byłych przedsiębiorców, którym nie powiodło się w przeszłości i są zagrożeni wykluczeniem z rynku z powodu tzw. „piętna porażki”. Analiza różnic między debiutującymi a ponownymi przedsiębiorcami wskazuje na potrzebę zróżnicowania instrumentów wsparcia. Ważne jest wsparcie informacyjne, doradcze i psychologiczne przedsiębiorców doświadczonych upadłością. Program Polityka Nowej Szansy podejmuje tę kwestię, jednak nie ma wyodrębnionej specjalistycznej pomocy dla byłych przedsiębiorców, którzy pragną na nowo podjąć działalność. Celem artykułu jest ocena zjawiska ponownego rozpoczynania działalności gospodarczej w kontekście możliwości wsparcia tego procesu poprzez aktywną i odpowiednio skonstruowaną politykę państwa. Oceny tej dokonano na podstawie przeglądu literatury tematu oraz raportów monitorowania działań w ramach Polityki Nowej Szansy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.496.10

Language:

pol

Relation:

Zmiana warunkiem sukcesu. Potencjał rozwoju i doskonalenia organizacji ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 496

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: