Object structure
Title:

Diagnoza wykorzystania Big Data w organizacjach – wybrane wyniki badań

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Diagnose of using Big Data in organizations – selected results of research

Creator:

Bartuś, Kamila ; Batko, Kornelia ; Lorek, Paweł

Subject and Keywords:

big data ; business intelligence ; strategia organizacji ; zbiory danych ; organization strategy ; data sets

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 3 (45), s. 9-20

Abstrakt:

Celem artykułu była identyfikacja sposobów i obszarów wykorzystania danych Big Data w przedsiębiorstwach w oparciu o wyniki badań bezpośrednich. W artykule omówiono specyfikę dużych zbiorów danych – Big Data oraz zaprezentowano systemy Business Intelligence jako narzędzia ich analizy. W dalszej części zaprezentowano wyniki badań dotyczące wykorzystania Big Data w organizacjach. Badanie opiera się na: 1) krytycznej analizie literatury przedmiotu dotyczącej Big Data, 2) analizie przypadków wykorzystania BD w działalności różnych organizacji i na 3) prezentacji wybranych wyników badań ankietowych dotyczących wykorzystania tego rozwiązania informatycznego w organizacjach. W ramach projektu badawczego przeprowadzono badania, które miały charakter bezpośredni i były wykonane za pomocą kwestionariusza ankietowego. Badaniami objęto firmy z branży produkcyjnej, usługowej oraz handlowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2017.3.01

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 3 (45)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: