Object structure
Title:

Ryzyko w tradycyjnych i zwinnych metodykach zarządzania projektami informatycznymi

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Risk in agile and traditional methodologies of IT projects management

Creator:

Bryndza, Joanna

Subject and Keywords:

zarządzanie projektami informatycznymi ; ryzyko w projektach IT ; ocena ryzyka ; metodyki zarządzania projektami IT ; IT project management ; IT projects risk ; risk assessment ; IT projects management methodologies

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 3 (45), s. 21-32

Abstrakt:

Zarządzanie ryzykiem w projekcie jest niezwykle istotnym procesem, który jest często bagatelizowany, zwłaszcza w odniesieniu do metodyk zwinnych. W artykule wskazano na istotną rolę oceny i zarządzania ryzykiem w procesie zarządzania projektem informatycznym w przypadku realizacji przedsięwzięcia zarówno w metodykach tradycyjnych, jak i zwinnych. Brak konsensusu w zakresie zarządzania ryzykiem w metodykach zwinnych sprawia, że konieczne jest poszukiwanie rozwiązań i możliwych do zastosowania metod. W artykule przedstawiono pewne specyficzne cechy metodyk zwinnych mające wpływ na proces zarządzania ryzykiem. Sprawiają one, że konieczne jest zastosowanie odpowiednich metod, tak aby nie utracić korzyści wynikających ze zwinności. Takimi metodami są np. macierz prawdopodobieństwo/wpływ czy wykres spalania ryzyka. Celem artykułu jest przedstawienie podejścia do zarządzania ryzykiem w metodykach tradycyjnych i zwinnych, a także wskazanie możliwości zastosowania wybranych metod oceny ryzyka w projektach realizowanych zwinnie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2017.3.02

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 3 (45)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: