Object structure
Title:

Kontrola i odpowiedzialność jako problemy charakteryzujące regulowaną działalność gospodarczą (analiza z uwzględnieniem działalności telekomunikacyjnej)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Control and liability as problems characterizing the regulated economic activity (analysis with reference to the regulated telecommunication activity)

Creator:

Etel, Maciej

Subject and Keywords:

działalność regulowana ; kontrola ; odpowiedzialność ; przedsiębiorca ; przedsiębiorca telekomunikacyjny ; regulated economic activity ; control ; liability ; entrepreneur ; telecommunication entrepreneur

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 495, s. 18-32

Abstrakt:

Niniejsze opracowanie poświęcone jest konsekwencjom prowolnościowych (liberalnych) rozwiązań przyjętych w postępowaniu w sprawie legalizacji regulowanej działalności gospodarczej. Jego podstawowym celem jest wskazanie oraz omówienie problemów: kontroli oraz odpowiedzialności przedsiębiorcy, których źródłem są braki, zaniedbania legislacyjne oraz niekonsekwencja ustawodawcy. W tym zakresie dokonano analizy obowiązującego prawa, obejmującej przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz dwudziestu sześciu ustaw związanych z konkretnymi rodzajami działalności regulowanej, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, dotyczących działalności telekomunikacyjnej będącej regulowaną działalnością gospodarczą i podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.495.02

Language:

pol

Relation:

Instytucjonalny wymiar sektora telekomunikacyjnego. Sądy i inne organy publiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 495

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: