Object structure
Title:

Innowacje organizacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Organizational innovation in small and medium-sized enterprises

Creator:

Pypłacz, Paula

Subject and Keywords:

innowacja ; innowacja organizacyjna ; MŚP ; innovation ; organizational innovations ; SMEs

Description:

Management Forum, 2017, vol. 5, no. 4, s. 21-26

Abstrakt:

Przez wiele lat innowacje postrzegane były głównie w sferze nowych technologii, a tym samym kojarzone z wysokonakładowymi działaniami, jakże odległymi od możliwości małych i średnich podmiotów. Turbulentny rynek dążący do coraz lepszej jakości produktów i do wprowadzania ciągłych zmian spowodował, że zaczęto zwracać uwagę na innowacje w innych obszarach, m.in. na niskonakładowe innowacje organizacyjne, które stają się szansą na rozwój dla małych i średnich przedsiębiorstw. Celem artykuł jest ukazanie roli oraz form innowacji organizacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przeanalizowano wyniki badań przeprowadzonych w 2016 r. w ramach Barometru Innowacji Przedsiębiorczości. Pod uwagę wzięto wycinek danych dotyczących jednego rodzaju innowacji – organizacyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2017.4.04

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2017, vol. 5, no. 4

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: