Object structure
Title:

Zastosowanie koncepcji stewardship w fundrasingu on-line

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

The application of stewardship concept in on-line fundraising

Creator:

Oliński, Marian ; Szamrowski, Piotr

Subject and Keywords:

fundraising on-line ; organizacje pożytku publicznego ; koncepcja stewardship ; on-line fundrasing ; Public Benefit Organizations ; stewardship

Description:

Management Forum, 2017, vol. 5, no. 4, s. 13-20

Abstrakt:

Fundraising on-line rozwija się niezwykle dynamicznie w krajach zaawansowanych gospodarczo. Zjawisko to od pewnego czasu można zaobserwować także w Polsce. Stanowi ono obecnie doskonałą szansę dla organizacji pożytku publicznego na pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Jednak aby odpowiednio spożytkować możliwości fundrasingu, należy postępować zgodnie ze zbiorem reguł opracowanych na potrzeby budowania i podtrzymywania relacji z interesariuszami organizacji. Jedną z popularnych teorii określającą taki zbiór reguł jest koncepcja stewardship. Dlatego też celem badań była identyfikacja zakresu stosowania koncepcji stewardship w fundraisingu on-line wybranych polskich organizacji pożytku publicznego. Przeprowadzony na potrzeby niniejszego artykułu eksperyment uwidocznił, że organizacje w bardzo niewielkim stopniu stosują koncepcję stewardship w fundraisingu on-line. Fakt ten może budzić niepokój, zwłaszcza jeśli się weźmie pod uwagę rosnące znaczenie zarządzania relacjami z interesariuszami organizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2017.4.03

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2017, vol. 5, no. 4

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: