Object structure
Title:

Model dojrzałości procesowej organizacji

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Process maturity model of organization

Creator:

Mielcarek, Paweł

Subject and Keywords:

dojrzałość procesowa ; orientacja na proces biznesowy ; proces ; organizacja ; model ; process maturity ; business process orientation ; process ; organization

Description:

Management Forum, 2017, vol. 5, no. 4, s. 8-12

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie autorskiej koncepcji dojrzałości procesowej organizacji. Model oparto na ocenie trzech obszarów składających się na dojrzałość procesową organizacji: środowiska organizacji zorientowanej procesowo, opisującego strategiczny wymiar dojrzałości procesowej, zarządzania procesami odnoszącego się do operacyjnego poziomu organizacji zorientowanej procesowo oraz wytworzonej wartości w organizacji zorientowanej procesowo, czyli oceny uzyskanej efektywności. Model obejmuje łącznie sześć poziomów dojrzałości procesowej i może służyć zarówno do oceny dojrzałości całej organizacji, jak i wybranego procesu bądź obszaru procesowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2017.4.02

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2017, vol. 5, no. 4

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: