Object structure
Title:

Dziedziczenie ubóstwa a dług pokoleniowy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Poverty inheritance vs. generational debt

Creator:

Wątroba, Łukasz

Subject and Keywords:

Tradycjonaliści ; Baby Boomers ; pokolenie X ; Milenialsi (Pokolenie Y) ; dług pokoleniowy ; traditionalists ; baby boomers ; generation X ; millennials (generation Y) ; generational debt

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 492, s. 84-96

Abstrakt:

Po raz pierwszy w historii ludzkości mamy do czynienia ze współegzystencją czterech generacji – świadków i uczestników przełomu dokonującego się w obrębie społeczeństw kapitalistycznych. Wśród szeregu transgresji „definiujących” owe pokolenia jedną z kluczowych jest odmienna percepcja zobowiązań pokoleniowych oraz rodziny. Zmiany tej percepcji skutkują szybko rosnącym długiem pokoleniowym, postrzeganym nie tylko w jego wymiarze ekonomicznym, ale także psychologicznym, socjalizacyjnym i politycznym (w jego konfliktogennym charakterze). Kluczowa dla poszukiwań rozwiązań tej niebezpiecznej dla rozwoju społecznego sytuacji jest redefinicja czy „reinstytucjonalizacja” modelu rodziny. Taki pogląd konceptualizuje zasadniczą tezę analizy (chociaż powierzchownej) problemu zawartego w tytule niniejszego artykułu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.492.08

Language:

pol

Relation:

Społeczne gospodarowanie ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 492

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: