Object structure
Title:

Realizacja założeń zrównoważonego rozwoju w kontekście gospodarki niskoemisyjnej na przykładzie województwa opolskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Realization of assumptions of the sustainable development in the context of the low emission economy on the example of the Opolskie voivodeship

Creator:

Dembicka-Niemiec, Agnieszka

Subject and Keywords:

rozwój zrównoważony ; gospodarka niskoemisyjna ; woj. opolskie ; sustainable development ; low emission economy ; Opolskie voivodeship

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 491, s. 116-123

Abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja działań podjętych w województwie opolskim w zakresie gospodarki emisyjnej w latach 2007-2016 oraz ich ocena w kontekście dążenia do osiągnięcia gospodarki niskoemisyjnej. Istotne było zdiagnozowanie, jaki odsetek gmin w województwie opolskim posiada plany gospodarki niskoemisyjnej, będące podstawą działania w tym zakresie, oraz czy zrealizowano projekty, których głównym celem była termomodernizacja budynków oraz inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), i jaki jest ich odsetek. W pracy zastosowano metodę desk research, przeanalizowano dokumenty strategiczne i programowe na różnych poziomach zarządzania rozwojem. Dokonano analizy projektów finansowanych w ramach RPO WO i PO IŚ pod kątem realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej w województwie opolskim

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.491.11

Language:

pol

Relation:

Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 491

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: