Object structure
Title:

Aspekty środowiskowe w krajowych inteligentnych specjalizacjach w obszarze „Biogospodarka rolno-spożywcza; leśno-drzewna i środowiskowa”

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Environmental aspects in national intelligent specialisations in the area of „Agri-food; Forest-Woody and Environmental Bioeconomy”

Creator:

Dziedzic, Sylwia

Subject and Keywords:

krajowe inteligentne specjalizacje ; rozwój zrównoważony ; środowisko naturalne ; biogospodarka ; national smart specialisations ; sustainable development ; natural environment ; bioeconomy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 491, s. 124-135

Abstrakt:

Przedmiotem podjętych badań było wyłonienie i analiza aspektów środowiskowych zawartych w zapisach trzech krajowych inteligentnych specjalizacji z obszaru „Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa”, a celem artykułu jest prezentacja wyników tej analizy pod kątem uzasadnienia potrzeby zmian i wskazania pewnych rekomendacji. Obszar ten wyłoniono ze względu na jego istotne powiązania ze środowiskiem naturalnym. Badania wykonano metodą krytycznej analizy dokumentu. Wykorzystano również rezultaty metody zwanej obserwacją uczestniczącą, ponieważ autorka brała udział, jako zaproszony ekspert, w licznych krajowych, regionalnych i europejskich spotkaniach związanych z kreowaniem inteligentnych specjalizacji. Wyłonione pozytywne aspekty środowiskowe wskazują na wiele możliwych rezultatów wsparcia rozwiązań przedstawionych w opisach inteligentnych specjalizacji w kontekście istotnego elementu rozwoju zrównoważonego, jakim jest środowisko naturalne (ekosystem)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.491.12

Language:

pol

Relation:

Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 491

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: