Object structure
Title:

W kierunku miasta zwartego? Przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostek urbanistycznych Wrocławia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Towards a compact city? Transformation of the spatial and functional structure of Wrocław urban units

Creator:

Zakrzewska-Półtorak, Alicja

Subject and Keywords:

miasto zwarte ; struktura funkcjonalno-przestrzenna ; gospodarka przestrzenna ; Wrocław ; studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ; compact city ; spatial and functional structure ; study of conditions and directions of spatial development of commune

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 490, s. 160-169

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wdrażania koncepcji miasta zwartego na przykładzie działań planowanych dla wybranych jednostek urbanistycznych Wrocławia. Obiektem badań są wybrane jednostki urbanistyczne Wrocławia, o dużym potencjale inwestycyjnym, oraz planowane względem nich działania zapisane w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, zmierzające do zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej w kierunku miasta zwartego. W przypadku wielkiego miasta, jakim jest Wrocław, chodzi o zwartość nie tyle całej struktury funkcjonalno- przestrzennej, ile poszczególnych jednostek i dzielnic urbanistycznych. W artykule zastosowano metodę opisową, proste metody statystyczne oraz studium przypadku. W oparciu o teoretyczną koncepcję miasta zwartego oceniono możliwości zastosowania jej założeń we Wrocławiu, na przykładzie planowanych działań i ich wpływu na zwartość struktury funkcjonalno- przestrzennej miasta

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.490.14

Language:

pol

Relation:

Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 490

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: