Object structure
Title:

Miasto centralne w regionie – diagnoza Wrocławia; Poznania i Łodzi

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Central city in a region – diagnosis of Wrocław; Poznań and Łódź

Creator:

Żydek, Katarzyna

Subject and Keywords:

miasto ; region ; Wrocław ; Poznań ; Łódź ; city

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 490, s. 148-159

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie istoty miasta centralnego w regionie w oparciu o diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej Wrocławia, Poznania i Łodzi jako regionalnych biegunów wzrostu. W niniejszym opracowaniu przeanalizowane zostały aspekty teoretyczne, które bazują na teoriach polaryzacji, dotyczące problematyki miasta w regionie, a w szczególności ukazujące zależności pomiędzy nimi. W artykule ukazane zostały również teorie odnoszące się do różnych ujęć postrzegania miasta. Następnie przedstawiona została charakterystyka obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Wrocławia, Poznania i Łodzi. Kolejne podrozdziały ukazują znaczenie miast centralnych w regionie oraz opis najważniejszych wyzwań rozwojowych tych miast, które dotyczą głównie zagrożeń w sferze społeczno-gospodarczej. Na podstawie syntetycznej analizy problematyki dedykowanej wybranym miastom przedstawione zostały główne wnioski oraz porównanie znaczenia diagnozowanych miast jako regionalnych biegunów wzrostu

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.490.13

Language:

pol

Relation:

Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 490

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: