Object structure
Title:

Przemiany instytucjonalne na rynku finansowym w Polsce – wybrane aspekty

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Institutional changes on the financial market in Poland − selected aspects

Creator:

Jakubowska, Agata

Subject and Keywords:

przemiany instytucjonalne ; instytucje formalne ; instytucje nieformalne ; rynekusług finansowych ; institutional changes ; formal institutions ; informal institutions ; financial servicesmarket

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 488, s. 59-67

Abstrakt:

Rozpoczęta w roku 1989 transformacja systemowa w Polsce doprowadziła do przemian zarówno instytucji formalnych, jak i nieformalnych we wszystkich obszarach gospodarki. Jednym z obszarów przemian w tym okresie był rynek usług finansowych i związane z nim instytucje. Banki i cały system bankowy z uwagi na swoją rolę w gospodarce zostały poddane przemianom w pierwszej kolejności. Rozpoczęte reformy instytucji formalnych doprowadzić miały do powstania nowego konkurencyjnego sektora bankowego. Przemiany nastąpiły zarówno w obszarze instytucji formalnych, jakimi były ustawowe normy i zasady regulujące reguły gry na rynku finansowym, jak i w obszarze instytucji nieformalnych, czyli np. zaufania do instytucji bankowych i całego systemu bankowego. Celem artykułu jest próba pokazania, w jaki sposób zmieniały się instytucje formalne i nieformalne rynku finansowego w Polsce po roku 1989

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.488.05

Language:

pol

Relation:

Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 488

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: