Object structure
Title:

Polityka podatkowa gmin w kontekście samodzielności finansowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Tax policy of municipalities in the context of financial independence

Creator:

Kobiałka, Anna

Subject and Keywords:

gminy ; władztwo podatkowe ; polityka podatkowa ; samodzielność finansowa ; municipalities ; tax policy ; tax controlling ; financial autonomy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 488, s. 68-75

Abstrakt:

Celem artykułu była ocena wpływu polityki fiskalnej na wysokość dochodów gmin polskich w latach 2012-2015. Analizy możliwości realizowania samodzielnej gospodarki dochodowej gmin polskich dokonano w odniesieniu do dochodów ogółem i dochodów własnych. Skutki polityki podatkowej oceniono ze szczególnym uwzględnieniem obniżenia górnych stawek oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w zakresie podatków od nieruchomości i rolnego. Została przedstawiona również analiza wpływu zastosowanych ulg, zwolnień i umorzeń na wielkość dochodów własnych gmin w zakresie podatku od środków transportowych oraz podatku od spadków i darowizn, co do których gminy posiadają częściowe władztwo podatkowe. Dokonano oceny zmian struktury i dynamiki poziomu dochodów gmin i skutków polityki podatkowej. Przeprowadzone badania pokazały realny zakres władztwa podatkowego gmin oraz wskazały na znaczenie efektów polityki podatkowej dla samodzielności gmin

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.488.06

Language:

pol

Relation:

Finanse ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 488

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: