Object structure
Title:

Usługi e-administracji dla przedsiębiorstw a biurokracja w krajach UE

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

E-government services for enterprises vs. bureaucracy in the EU

Creator:

Mańkowska, Natalia

Subject and Keywords:

e-administracja ; wirtualna biurokracja ; efektywność sektora publicznego ; e-government ; virtual bureaucracy ; public sector efficiency

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 487, s. 177-187

Abstrakt:

Przedmiotem rozważań jest problematyka dotycząca wdrażania usług e-administracji do przedsiębiorstw w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego prezentuje wizję elektronicznej administracji wpływającej istotnie na efektywność sektora publicznego. Jego działalność może być nieefektywna z powodu dysfunkcji i ograniczeń. Proces świadczenia usług publicznych jest głównym źródłem potencjalnej nieefektywności. Jednym z jej przejawów jest nadmierna biurokracja organizacji publicznych, utrudniająca prowadzenie działalności gospodarczej. Przeprowadzona analiza miała na celu znalezienie potwierdzenia zależności między rozwojem usług e-administracji oferowanych przedsiębiorcom a poziomem biurokracji w krajach Unii Europejskiej. Badanie empiryczne przeprowadzone dla dwudziestu czterech państw członkowskich UE w latach 2007-2012 nie dało jednak jednoznacznych wyników potwierdzających występowanie owej zależności we wszystkich krajach UE

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.487.16

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 487

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: