Object structure
Title:

Turystyka medyczna w obszarach przygranicznych przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Medical tourism in the border areas on the example of the West Pomeranian Voivodeship

Creator:

Malkowski, Arkadiusz

Subject and Keywords:

turystyka medyczna ; województwo zachodniopomorskie ; obszar przygraniczny ; rozwój regionów ; medical tourism ; Western Pomeranian Voivodeship ; border area ; region development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 487, s. 168-176

Abstrakt:

W artykule poruszono problem turystyki medycznej w obszarach peryferyjnych. Celem badań jest przedstawienie problematyki rozwoju turystyki medycznej w regionie przygranicznym. Obszar terytorialny badań stanowiło województwo zachodniopomorskie. W pracy wykorzystano metodę analizy danych źródłowych oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez autora. W artykule pokazano, czym jest turystyka medyczna i jakie są jej przejawy. Przedstawiono potencjał rozwoju tej formy turystyki w obszarze przygranicznym. Wykazano kierunki rozwoju turystyki medycznej oraz uwarunkowania jej rozwoju w tym obszarze. Badania wykazały, że turystyka medyczna jest ważnym czynnikiem rozwoju obszarów przygranicznych. Zmiana funkcji granic, swoboda przemieszczania się ludności oraz zaoferowanie wielu usług medycznych zagranicznym klientom wpłynęło na rozwój tej formy turystyki, która powinna być produktem turystycznym regionu zachodniopomorskiego, stając się istotnym dopełnieniem już realizowanych funkcji turystycznych

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.487.15

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 487

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: