Object structure
Title:

Budowa świadomości informacji niejawnych wśród pracowników sądów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Building awareness of classified information among court employees

Creator:

Kocoń, Paweł

Subject and Keywords:

informacje niejawne ; informacje tajne ; informacje zastrzeżone ; informacje ściśle tajne ; gryf tajności ; classified information ; confidential information ; proprietary information ; highly confidential information ; confidentiality

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 487, s. 160-167

Abstrakt:

Każda organizacja ma swoje sfery jawności i strefę tajemnicy. Nie inaczej jest z sądami, które zgodnie z prawem są depozytariuszami informacji niejawnych. Zarządzanie informacją obejmuje specyficzne dla klasycznych funkcji zarządzania sekwencje, takie jak planowanie, organizowanie, decydowanie, motywowanie i kontrolowanie. Prawidłowe wypełnianie tych funkcji wymaga świadomości przedmiotu zarządzania, jakim w tym wypadku są informacje niejawne. Uprzytomnienie sobie przez pracowników, czym są informacje niejawne, jaki jest ich podział, a także jak je chronić, jest warunkiem sine qua non właściwego utajnienia informacji. Innymi słowy, by chronić informacje, należy mieć wiedzę, które informacje chronić i w jaki sposób to robić. Utajnienie jest konieczne dla prawidłowej pracy sądów – utrzymania tajemnicy śledztwa, intymności ofiar i świadków

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.487.14

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 487

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: