Object structure
Title:

Znaczenie żywności tradycyjnej w kształtowaniu poziomu i jakości życia jej konsumentów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The importance of traditional food in shaping the level and quality of life of its consumers

Creator:

Dominik, Piotr

Subject and Keywords:

żywność tradycyjna ; jakość życia ; zdrowie ; kultura ; tożsamość ; traditional food ; quality of life ; health ; culture ; identity

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 483, s. 44-56

Abstrakt:

W pracy przedstawiono przegląd literatury i wyniki własnych badań. Obecnie jedzenie jest coraz bardziej dostępne dla człowieka, jego cena jest zróżnicowana i łatwiej jest zaspokajać podstawowe potrzeby współczesnego człowieka. Przemysł spożywczy oferuje możliwość zakupu w przystępnej cenie produktów masowych produkowanych w dużych fabrykach. Alternatywą dla tego rodzaju żywności jest tradycyjna żywność, która wykorzystuje naturalne surowce, a proces produkcji nie narusza ich jakości. Konsumenci stawiają produktom żywnościowym coraz większe wymagania, chcą, by poprawiały ogólną kondycję, zmniejszały ryzyko chorób cywilizacyjnych i wspomagały zdrowie. Żywność stanowi też stale przedmiot badań, rozwoju i modyfikacji, jest udoskonalana pod kątem różnych, nieznanych dotąd zastosowań. Celem publikacji jest analiza znaczenia tradycyjnej żywności w kształtowaniu jakości życia konsumentów. Z badań wynika, że konsumenci wybierają żywność tradycyjną z uwagi na specyficzny smak, jakość, wygląd, wartość odżywczą, zdrowie oraz bezpieczeństwo. Wymienione czynniki wyboru wydają się być istotne głównie z uwagi na związek żywności tradycyjnej z codzienną konsumpcją, a nie tylko z okazjonalnym i świątecznym charakterem

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.483.04

Language:

pol

Relation:

Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 483

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: