Object structure
Title:

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Selected problems of risk management in the activity of local government units

Creator:

Sołtyk, Piotr

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny ; ryzyko ; zarządzanie ryzykiem ; standardy kontroli zarządczej ; audyt wewnętrzny ; local government ; risk ; risk management ; standards of management control ; internal audit

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 418-429

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia procesu zarządzania ryzykiem dla sprawnej realizacji celów i zadań użyteczności publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego. Z uwagi na to, że problematyka umiejętnego zarządzania ryzykiem w samorządzie terytorialnym została negatywnie oceniona przez Najwyższą Izbę Kontroli, ważnym założeniem autora jest jednoczesne wskazanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań, mogących przyczynić się do efektywniejszego realizowania przez jednostki sektora finansów publicznych tego postulatu kontroli zarządczej. Wykonanie tak przyjętego celu badawczego wymagało przeprowadzenia wtórnej analizy literatury naukowej, w szczególności z zakresu zarządzania ryzykiem, finansów publicznych oraz funkcjonowania samorządu terytorialnego. Dokonano także przeglądu regulacji prawnych, wytycznych agend rządowych. Przydatne okazało się również bogate doświadczenie autora, wykonującego zawód audytora wewnętrznego w sektorze publicznym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.33

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: