Object structure
Title:

Rezerwa subwencji ogólnej w systemie finansowania samorządu terytorialnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

General grant reserve in local government financing system

Creator:

Sekuła, Alicja

Subject and Keywords:

rezerwa ; subwencja ogólna ; rezerwa subwencji ogólnej ; transfery zewnętrzne ; części subwencji ogólnej ; reserve ; general grants ; general grant reserve ; external transfers ; parts of general grant

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 407-417

Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest rezerwie subwencji ogólnej. Jego celem jest analiza jej funkcjonowania w systemie subwencjonowania samorządu terytorialnego pod względem ekonomicznym oraz, częściowo, pod względem prawnym. Podmiotem badań są wszystkie szczeble samorządu terytorialnego: gminny, powiatowy i wojewódzki. Zakres czasowy badań obejmuje lata 2008–2015, natomiast ewolucję rezerwy prześledzono od momentu reaktywacji samorządu terytorialnego, czyli od roku 1991, po czasy współczesne. W artykule wykorzystano metody: statystyki opisowej oraz analizy opisowej. Spośród sformułowanych w pracy wniosków do najistotniejszych należą: brak prawidłowej konstrukcji części „transportowo-drogowej” rezerwy, która ma charakter dotacji celowej, a nie subwencji; znaczące różnice w liczbie jednostek-beneficjentów oraz duże fluktuacje kwot rozdzielanych w ramach rezerwy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.32

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: