Object structure
Title:

Zastosowanie nieparametrycznej metody DEA (Data Envelopment Analysis) do pomiaru efektywności spółek komunalnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The application of nonparametric method of DEA (Data Envelopment Analysis) to measure the efficiency of municipal companies

Creator:

Żabski, Łukasz

Subject and Keywords:

nieparametryczna metoda DEA ; efektywność ; spółki komunalne ; nonparametric DEA method ; efficiency ; municipal companies

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 481; s. 152-168

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest prezentacja wyników pomiaru efektywności spółek, w których udziały lub akcje posiadają jednostki samorządu terytorialnego, za pomocą nieparametrycznej metody DEA. W osiągnięciu powyższego celu wykorzystano metodę analizy i krytyki literatury z zakresu efektywności przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem sektora komunalnego, metodę badania i analizy dokumentów wewnętrznych analizowanych spółek pod kątem osiąganych wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz nieparametryczną metodę DEA (Data Envelopment Analysis). Badaniu poddano spółki komunalne z województwa dolnośląskiego należące do trzech branż komunalnych (gospodarki mieszkaniowej, gospodarki odpadami komunalnymi oraz wodociągowo-kanalizacyjnej). Otrzymane wyniki wykazały niską efektywność działania badanych spółek komunalnych, zorientowaną na minimalizację kosztów przy dotychczas osiąganym poziomie efektów. Ponadto badanie podkreśliło utylitarne wykorzystanie metody DEA do pomiaru i oceny efektywności spółek z kapitałem publicznym

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.481.11

Language:

pol

Relation:

Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 481

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: