Object structure
Title:

Efektywność technologicznego wsparcia komunikacji wewnętrznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Effectiveness of technological support of internal communication

Creator:

Zalewska-Turzyńska, Magdalena

Subject and Keywords:

komunikacja ; efektywność ; technologiczne narzędzia wspomagania komunikacji ; communication ; effectiveness ; technological tools of communication support

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 481; s. 142-151

Abstrakt:

W opracowaniu postawiono tezę, że określone kategorie komunikowania się technologicznego powinny być określane innymi cechami efektywności. Celem opracowania jest zatem wyodrębnienie rodzajów technologicznego wspomagania komunikacji wewnętrznej oraz wskazanie właściwych mierników efektywności każdego ze wskazanych rodzajów. Do realizacji celu opracowania posłużono się metodą analizy, a następnie syntezy. Za podstawę kategoryzacji służy tutaj macierz Ellis, Gibbsa i Reina (1991) opisująca cztery typy interakcji komunikacyjnych. Stosownie do nich w drodze analizy szczegółowej wyodrębniono i zidentyfikowano adekwatne rodzaje i sposoby komunikacji. Następnie, zależnie od rodzajów komunikacji, przedstawiono kryteria oceny efektywności ze względu na ich specyfikę, co pozwoliło, za pomocą syntezy, wyodrębnić cechy efektywności właściwe typom komunikacji. Na koniec wskazano przykładowe narzędzia technologiczne wspomagające określone typy komunikacji

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.481.10

Language:

pol

Relation:

Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 481

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: