Object structure
Title:

Pomiar ryzyka kosztów w przedsiębiorstwie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Measuring the cost risk in enterprises

Creator:

Nowak, Edward

Subject and Keywords:

ryzyko ; pomiar ryzyka ; ryzyko kosztów ; miary ryzyka ; zmienność kosztów ; risk ; risk measurement ; cost risk ; risk measurements ; cost variability

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 480, s. 98-107

Abstrakt:

Ponoszenie kosztów w związku z działalnością prowadzoną przez przedsiębiorstwo jest procesem odbywającym się w czasie. Proces ten przebiega w warunkach dużej zmienności czynników wewnętrznych i zewnętrznych. To powoduje, że koszty są kategorią ekonomiczną narażoną na ryzyko, które podlega zarządzaniu w przedsiębiorstwie. W tym celu należy dokonywać pomiaru ryzyka towarzyszącego ponoszeniu kosztów. Pomiaru tego można dokonać przy zastosowaniu różnych miar ryzyka działalności przedsiębiorstwa. W niniejszym artykule będą ukazane trzy rodzaje miar ryzyka w odniesieniu do kosztów: miary zmienności, miary bezpieczeństwa i zagrożenia oraz miary wrażliwości. Miary te zostaną dostosowane do pomiaru ryzyka kosztów, które przyczyniają się do zmieszenia korzyści ekonomicznych przedsiębiorstwa (wyników finansowych). Wykorzystanie wyników tego pomiaru umożliwia sterowanie ryzykiem kosztów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.480.09

Language:

pol

Relation:

Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 480

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: