Object structure
Title:

Puste kalorie a rachunkowość; czyli o kosztach niewykorzystanych zasobów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Empty calories vs. accounting, or on the cost of unused capacity

Creator:

Masztalerz, Marek

Subject and Keywords:

rachunek kosztów ; cost accounting ; koszty niewykorzystanych zasobów ; costs of unused capacity

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 480, s. 89-97

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza kosztów niewykorzystanych zasobów jako kategorii rachunkowej w perspektywie semiotycznej, tj. w aspekcie semantycznym, syntaktycznym i pragmatycznym. Dla realizacji celu przyjęto metody analizy opisowej i porównawczej. W aspekcie semantycznym przeanalizowano elementy „znaków” określających koszty niewykorzystanych zasobów, tj. zarówno element znaczący (signifiant), czyli terminy desygnujące koszty niewykorzystanych zasobów, jak i element znaczony (signifié), czyli to, co się pod tymi pojęciami kryje. Zidentyfikowano i omówiono osiem terminów używanych dla określenia tych kosztów. W aspekcie syntaktycznym określono problemy związane z ujmowaniem, rozliczaniem i prezentacją kosztów niewykorzystanych zasobów oraz ich wpływem na ocenę rentowności. W aspekcie pragmatycznym zwrócono uwagę na potencjalne trudności z rozumieniem i interpretacją kosztów niewykorzystanych zasobów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.480.08

Language:

pol

Relation:

Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 480

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: