Object structure
Title:

Standardy ekologiczne w sprawozdaniu finansowym elektrowni

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Ecological standards in power plant financial statement

Creator:

Żaba-Nieroda, Renata

Subject and Keywords:

standard ekologiczny ; elektrownia ; sprawozdanie finansowe ; nakłady ; koszty ; ecological standard ; power station ; financial statement ; outlays ; costs

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 479, s. 195-206

Abstrakt:

W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji finansowych kategorii związanych z realizacją przedsięwzięć mających na celu osiągniecie standardów ekologicznych. Podstawowe standardy ekologiczne obowiązujące elektrownie to: redukcja emisji, określony poziom energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, uzyskanie odpowiedniej efektywności ekologiczne. W opracowaniu wykorzystano elementy sprawozdania finansowego elektrowni. Identyfikacja odbywa się na dwóch poziomach: po pierwsze, poprzez wskazanie wielkości i kategorii uwzględnianych w sprawozdaniach finansowych elektrowni, po drugie, poprzez wyodrębnienie: przychodów, kosztów, aktywów, kapitałów, wpływów i wydatków związanych z dostosowaniem elektrowni do standardów ekologicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.479.17

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Rachunkowość ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 479

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: