Object structure
Title:

Rola rachunkowości we wspieraniu zrównoważonego rozwoju na przykładzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The role of accounting in sustainable development support on the example of the State Forest Holding

Creator:

Sadowska, Beata

Subject and Keywords:

rachunkowość ; zrównoważony rozwój ; Lasy Państwowe ; accounting ; sustainable development ; State Forests

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 479, s. 137-147

Abstrakt:

System rachunkowości generuje informacje dla potrzeb różnych grup użytkowników zainteresowanych zrównoważonym rozwojem, czyli rozwojem skierowanym na harmonizowanie celów: ekonomicznych, społecznych oraz ekologicznych. To prowadzenie działalności gospodarczej w harmonii ze środowiskiem naturalnym, tak aby nie spowodować w nim nieodwracalnych zmian. Artykuł ma na celu: przedstawienie roli rachunkowości jako instrumentu wspierającego zrównoważony rozwój na przykładzie PGL LP, które prowadzi zrównoważoną gospodarkę leśną, oraz wskazanie, że dotychczasowe rozwiązania przyjęte w systemie rachunkowości PGL LP nie są w stanie w pełni zaspokajać potrzeb informacyjnych różnych grup interesariuszy o zrównoważonej gospodarce leśnej. Dla potrzeb opracowania przyjęto hipotezę: „Rachunkowość we wspieraniu zrównoważonego rozwoju jest podstawowym narzędziem informującym o ekonomicznych, ekologicznych i społecznych działaniach organizacji”. Założony cel został zrealizowany przy wykorzystaniu krytycznej analizy krajowych i zagranicznych opracowań, metody opisowej, a także analizy zjawisk i syntezy wyników

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.479.12

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Rachunkowość ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 479

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: