Object structure
Title:

Jednolity plik kontrolny w systemie ubezpieczeń społecznych – możliwości zastosowania i potencjalne korzyści

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Standard audit file in social insurance system − possibilities of application and potential benefits

Creator:

Kasprowski, Szymon

Subject and Keywords:

ubezpieczenia społeczne ; kontrola ZUS ; JPK ; social insurance ; SII inspection ; standard audit file

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 479, s. 74-85

Abstrakt:

Opracowanie przedstawia zagadnienia związane z możliwością zastosowania w polskim systemie ubezpieczeń społecznych opracowanej przez OECD koncepcji polegającej na przekazywaniu uporządkowanych danych elektronicznych pochodzących z systemu księgowości organom administracji publicznej. W Polsce rozwiązanie to – w odniesieniu do administracji skarbowej – wprowadzone zostało w 2016 r. pod nazwą jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Poruszane w opracowaniu kwestie przedstawiają zadania płatników składek z zakresu ubezpieczeń społecznych, czynności kontrolne realizowane przez ZUS oraz założenia JPK. Najważniejsze wnioski sprowadzają się do stwierdzenia, iż wprowadzenie w obszarze ubezpieczeń społecznych rozwiązania polegającego na przekazywaniu elektronicznych danych pozwoliłoby usprawnić przeprowadzane kontrole i poprawić ich wynikowość, co byłoby korzystne zarówno dla organu kontrolującego, jak i podmiotów kontrolowanych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.479.07

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Rachunkowość ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 479

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: