Object structure
Title:

Zrównoważony rozwój rachunkowości – analiza zjawiska i determinanty kreujące

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Sustainable development of accounting – analysis of the phenomenon and the creating determinant

Creator:

Bąk, Melania ; Orzeszko, Teresa

Subject and Keywords:

nauka ; praktyka ; polityka rachunkowości ; system informacyjny ; zrównoważony rozwój rachunkowości ; determinanty ; science ; practice ; accounting policy ; information system ; sustainable development of accounting ; determinants

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 479, s. 9-22

Abstrakt:

Zrównoważony rozwój dotyczy wielu aspektów życia człowieka i jego aktywności. Może on dotyczyć również rachunkowości, która służy utrzymaniu równowagi finansowej gospodarki (oraz poszczególnych przedsiębiorstw) i wspiera przedsiębiorczość. Rozważania dotyczące zrównoważonego rozwoju rachunkowości należy analizować w dwóch perspektywach: 1) rachunkowości jako nauki stosowanej; 2) rachunkowości jako systemu informacyjnego, funkcjonującego w przedsiębiorstwie, na który mają wpływ zarówno otoczenie wewnętrzne, jak i zewnętrzne (w tym zrównoważony rozwój: ekonomia, społeczeństwo, środowisko). Rachunkowość jako nauka nie dysponuje wystarczającym instrumentarium, które umożliwiałoby jej odniesienie się do wszystkich działań/procesów, w które jest zaangażowane przedsiębiorstwo. W artykule zaproponowano typowe determinanty kreujące zrównoważony rozwój rachunkowości w ujęciu dwóch wyróżnionych perspektyw (z podziałem na charakterystyczne obszary), które mogą przyczynić się do wzrostu zrównoważonego rozwoju rachunkowości w przyszłości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.479.01

Language:

pol

Relation:

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja; etyka; innowacje. Rachunkowość ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 479

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: