Object structure
Title:

Strategiczne cele uczelni publicznych w Polsce według perspektyw zbilansowanej karty wyników – wyniki badań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Strategic objectives of public universities in Poland according to the balanced scorecard perspectives – research results

Creator:

Kędzierska-Bujak, Ilona

Subject and Keywords:

public universities ; cele strategiczne ; zbilansowana karta wyników ; uczelnie publiczne ; wynikibadań ; strategic objectives ; balanced scorecard ; research results

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 115-125

Abstrakt:

W Polsce funkcjonuje obecnie ponad czterysta uczelni. Gdy uwzględni się przy tym niż demograficzny, emigrację młodych osób w wieku akademickim, migracje (i emigracje) naukowców, walkę o jak najwyższy poziom kształcenia i prowadzonych badań, konieczność pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania badań oraz regulacje prawne, którym podlegają uczelnie, jasne się staje, jak bardzo ważne jest opracowanie strategii oraz jej skuteczna realizacja. Narzędziem ułatwiającym wdrożenie i realizację strategii jest zbilansowana karta wyników. Opracowanie ogólnej koncepcji dla uczelni wymaga poznania najważniejszych celów poszczególnych uczelni. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych wśród rektorów uczelni publicznych, w ramach których zostali oni poproszeni o wskazanie najważniejszych ich zdaniem celów strategicznych z jednoczesnym przyporządkowaniem do zaproponowanych perspektyw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.11

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: