Object structure
Title:

Model biznesu jako przedmiot sprawozdawczości finansowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Business model as an object of financial reporting

Creator:

Kamieniecka, Małgorzata

Subject and Keywords:

model biznesowy ; sprawozdanie finansowe ; raport biznesowy ; business model ; financial statement ; business reporting

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 106-114

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest analiza pojęcia model biznesowy, przedstawienie wybranych klasyfikacji modeli biznesowych i dokonanie wstępnych ustaleń dotyczących prezentacji modelu biznesowego przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym. Główną metodą zastosowaną była krytyczna analiza literatury polskiej i zagranicznej oraz aktów prawnych dotyczących przedmiotu opracowania. Przegląd definicji i klasyfikacji modeli biznesowych wskazują, że w praktyce i nauce zarządzania nie ugruntowało się jedno dominujące określenie i wciąż trwają dyskusje na ten temat. Jednocześnie, w odpowiedzi na zapotrzebowanie użytkowników, wprowadzane są do sprawozdań finansowych obligatoryjne ujawnienia dotyczące stosowanego modelu biznesowego. Powoduje to sytuację niepewności, zarówno dla przygotowujących sprawozdania, jak i ich użytkowników, gdyż zasady ujawnienia informacji o modelu biznesowym w sprawozdaniu finansowym nie doczekały się ostatecznego kształtu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.10

Language:

pol

Relation:

Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: