Object structure
Title:

Okres spłaty należności a zyskowność spółek w latach 2002– 2009 – badanie spółek przejmujących przygotowujących się do połączenia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The receivables payment period vs. profitability of companies in the years 2002–2009 − research on companies which are preparing to mergers and acquisitions

Creator:

Luty, Piotr

Subject and Keywords:

połączenia spółek ; kapitał obrotowy netto ; rentowność ; mergers of companies ; working capital ; profitability

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 309-317

Abstrakt:

Celem artykułu jest zbadanie zależności między okresem spłaty należności a zyskownością spółek. Próba badawcza obejmuje spółki przejmujące na pięć, cztery i trzy lata przed połączeniem. Na podstawie przeglądu literatury można sformułować hipotezę o występowaniu ujemnej zależności między okresem spłaty należności a zyskownością (rentownością) aktywów. W badaniu zastosowano regresję liniową. Na podstawie wyników badania stawiana hipoteza została pozytywnie zweryfikowana dla grupy obejmującej wszystkie sektory działalności gospodarczej. W podgrupach oznaczających poszczególne sektory: produkcję, usługi i handel, hipoteza nie została pozytywnie zweryfikowana. Może to wynikać ze specyficznych uwarunkować prawno-ekonomicznych, wyboru spółek, które w przyszłości dokonają połączenia, rozwoju spółek, który zostanie potwierdzony połączeniem jednostek gospodarczych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.28

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: