Object structure
Title:

Oszustwa księgowe w obszarze przychodów i kosztów wpływające na wiarygodny obraz jednostki gospodarczej wykrywane przez biegłego rewidenta

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Accounting fraud in the area of income and expenses affecting a reliable picture of the entity detected by the auditor

Creator:

Lew, Agnieszka

Subject and Keywords:

oszustwa księgowe ; przychody i koszty ; wiarygodność ; biegły rewident ; accounting fraud ; income and expenses ; reliability ; auditor

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 300-308

Abstrakt:

W artykule poruszono problematykę związaną z możliwością wystąpienia oszustw księgowych w zakresie przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym, na które powinien zwrócić uwagę biegły rewident przy badaniu sprawozdania finansowego. Związane to jest z chęcią podniesienia wiarygodności sytuacji finansowej danej jednostki gospodarczej. Celem artykułu jest wskazanie obszarów ryzyka związanych z oszustwami księgowymi przychodów i kosztów, które mogą pojawić się w związku z dynamicznym rozwojem i globalizacją rynków kapitałowych. Ukazano także klasyfikację technik oszukańczej sprawozdawczości finansowej w zakresie przychodów i kosztów, które mogą pomóc w wykrywaniu oszustw. W wyniku badań wysnuto m.in. wniosek, że wysokie morale i etyka osób ze służb finansowo-księgowych mogą zmniejszyć ryzyko oszustw. Omówiono również sygnały ostrzegawcze, które mogą pojawić się w przypadku manipulowania wynikiem finansowym, na które powinni zwracać uwagę zarówno biegli rewidenci, ale także osoby zarządzające daną jednostką gospodarczą. Zaprezentowano też techniki wykrywania nadużyć w zakresie przychodów i kosztów, które mogą pomóc w odnalezieniu źródeł oszustw księgowych. Zastosowaną metodą badawczą w artykule jest krytyczny przegląd literatury polskojęzycznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.27

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: