Object structure
Title:

Controlling w małych i niewielkich średnich przedsiębiorstwach – teoria i praktyka

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Controlling in small and lower-medium enterprises – theory and practice

Creator:

Kluge, Paul-Dieter ; Kużdowicz, Paweł

Subject and Keywords:

controlling ; system ERP ; małe i niewielkie średnie przedsiębiorstwa ; ERP system ; small and lower-medium enterprises

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 203-225

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wybrane doświadczenia ze współpracy z niemal 50 przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi, zgromadzone na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Stanowią one podstawę stawianej hipotezy badawczej wskazującej na istotną różnicę aspektów controllingu w nowo tworzonych (tzw. startupach) oraz małych i niewielkich średnich przedsiębiorstwach w stosunku do analogicznych aspektów controllingu w dużych firmach. Autorzy krytycznie oceniają wpływ aspektów controllingu charakterystycznych dla dużych firm, stanowiących często punkt wyjścia dla podstawowej literatury przedmiotu. Wskazują przykłady luk w tej materii, w szczególności w odniesieniu do: relacji kosztów i korzyści płynących z controllingu; błędów w rejestrowaniu, przetwarzaniu danych i interpretacji wyników; zintegrowanego planowania; analizy odchyleń, jak i realizacji controllingu w systemach ERP

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.19

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: