Object structure
Title:

Obligatoryjne raportowanie a przesłanki budżetowania projektów w kontekście zarządzania fundacją

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Obligatory reporting vs. premises of the project budgeting in the context of foundation management

Creator:

Kochański, Konrad

Subject and Keywords:

budżetowanie projektów ; sprawozdawczość ; fundacja ; NGO ; project budgeting ; reporting ; foundation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 226-235

Abstrakt:

Zmiany legislacyjne, które zachodzą w zakresie sprawozdawczości finansowej od 2014 roku, spowodowały częściową harmonizację obligatoryjnego raportowania realizowanego przez fundację. Umożliwiły jednocześnie efektywniejszą realizację zewnętrznej funkcji informacyjnej. W dalszym ciągu marginalizowane są jednak potrzeby zarządcze. Podstawowym celem referatu jest przedstawienie obowiązkowej sprawozdawczości i przesłanek fakultatywnego budżetowania projektów w perspektywie zaspokajania potrzeb informacyjnych zarządzających fundacją. Teoretyczny i aplikacyjny charakter pracy skutkował wykorzystaniem metod: indukcji i dedukcji, analizy aktów prawnych i raportów oraz dydaktycznego i praktycznego doświadczenia autora. Przeprowadzone rozważania pozwoliły na sformułowanie wniosku, iż realizowane obowiązkowe raportowanie odznacza się niską efektywnością, co stanowi główną przesłankę fakultatywnego wykorzystania budżetowania projektów, którego istota i forma koresponduje z podstawowymi atrybutami fundacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.20

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: