Object structure
Title:

Marketing doświadczeń na przykładzie atrakcji turystycznej Brama Poznania ICHOT

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Experience marketing on the example of Porta Posnania ICHOT tourist attraction

Creator:

Bosiacki, Stefan ; Hołderna-Mielcarek, Bernadeta

Subject and Keywords:

marketing doświadczeń ; atrakcja turystyczna ; doświadczenie turystyczne ; experience marketing ; tourist attractions ; tourist experiences

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 98-106

Abstrakt:

W artykule przedstawiono problematykę percepcji i identyfikacji doświadczeń turystów w literaturze naukowej oraz przykład wykorzystania podejścia modułowego B. Schmitta w kształtowaniu pozytywnych doświadczeń podczas zwiedzania atrakcji turystycznej. Metodami gromadzenia informacji są źródła wtórne i pierwotne badania jakościowe. Przedstawione wyniki ukazują przydatność wykorzystania założeń teoretycznych w opracowaniu praktycznych rozwiązań w zakresie projektowania przez zarządzających atrakcjami turystycznymi kompozycji narzędzi, które mogą przyczynić się do wywołania pozytywnych emocji, doznań i wrażeń podczas doświadczenia turystycznego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.08

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: