Object structure
Title:

Rozwój migracji ludności w Czechach po 1989 roku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Development of population migrationin the Czech Republic after 1989

Creator:

Šašek, Miloslav

Subject and Keywords:

migracja ; saldo migracji ; migracja wewnętrzna ; region ; suburbanizacja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 195, s. 149-159

Abstrakt:

Autor przedstawia w artykule kształtowanie się zjawiska migracji w Republice Czeskiej po roku 1989. Okresem końcowym analizy jest rok 2007. Z przeprowadzonego dogłębnego procesu badawczego wynika, że migracja jest zróżnicowana w przekrojach: przestrzennym, wiekowym i wykształcenia. Wszystkie te kategorie są ze sobą powiązane i wskazują na pewną trwałą tendencję w migracji w Czechach. Niewątpliwie swoistym „wygranym” w tym procesie jest stolica i zarazem region Praga, gdzie osiedlają się ludzie młodzi z wyższym wykształceniem, a emigrują (szczególnie na pogranicze) osoby z niższym wykształceniem i w innym kierunku osoby starsze. Całość daje nam ciekawą i wielostronną analizę migracji w Czechach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 195

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: