Object structure
Title:

Zróżnicowanie rynku pracy młodzieży w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Youth labour market differentiation in the member states of the European Union

Creator:

Kotliński, Kamil

Subject and Keywords:

rynek pracy ; bezrobocie młodzieży ; Unia Europejska ; labour market ; youth unemployment ; European Union

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 465, s. 79-86

Abstrakt:

Celem badań było grupowanie państw Unii Europejskiej pod względem podobieństwa rynków pracy młodzieży w wieku od 15 do 24 lat. Wykorzystano metodę aglomeracji Warda. Do analizy użyto 5 zmiennych: studenci w szkolnictwie wyższym jako procent populacji 20-24 lata, udział 18-latków we wszystkich typach edukacji, NEETs w wieku od 15 do 24 lat jak odsetek ogółu ludności w tej samej grupie wiekowej, współczynnik aktywności zawodowej populacji w wieku od 15 do 24 lat, stopa bezrobocia młodzieży w wieku poniżej 25 lat. W wyniku analizy skupień dokonano podziału państw UE na 4 grupy. Otrzymane wyniki wskazują na podział Unii Europejskiej na południe z olbrzymimi nierównowagami na rynku pracy młodzieży i północ z relatywnie dobrą sytuacją najmłodszej części siły roboczej. Dodatkowo stwierdzono, na podstawie rosnącego współczynnika zmienności stopy bezrobocia, że rynki pracy młodzieży w państwach UE po kryzysie charakteryzują się rosnącą dywergencją

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.465.08

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - społeczeństwo, granice, solidarność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 465

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: