Object structure
Title:

Zmiana wizerunku polskiej wsi w kontekście polityki spójności

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Change of the image of Polish countryside in the context of cohesion policy

Creator:

Kłos, Lidia

Subject and Keywords:

polityka spójności ; obszary wiejskie ; rolnictwo ; wspólna polityka rolna ; cohesion policy ; rural areas ; agriculture ; common agricultural policy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 465, s. 71-78

Abstrakt:

Wejście do Unii Europejskiej było dla Polski wielką szansą na zmniejszenie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym zarówno w wymiarze krajowym, regionalnym, jak i lokalnym. Wiązało się ono jednak z licznymi obawami i zobowiązaniami, które musieliśmy zrealizować, by sprostać wymaganiom Wspólnoty; było to możliwe dzięki korzystaniu ze środków polityki spójności. Jednym z obszarów wymagającym takiego wsparcia było rolnictwo i obszary wiejskie. Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz nastrojów panujących na wsi przed naszym wstąpieniem do UE. Następnie przedstawiono efekty integracji europejskiej i Wspólnej Polityki Rolnej po 10 latach członkostwa Polski w Unii. W tym celu dokonano analizy i przeglądu Raportów Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) za lata: 2006, 2012, 2014 oraz badań Instytutu Spraw Publicznych (ISP) i raportów Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). W artykule wykorzystano następujące metody badawcze: analiza dokumentów z opracowań i raportów ze zmieniającej się sytuacji polskiego rolnictwa oraz dane statystyczne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.465.07

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - społeczeństwo, granice, solidarność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 465

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: