Object structure
Title:

Feminizacja i maskulinizacja rynków pracy w krajach UE a polityka spójności

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Feminization and masculinization of labour markets in the EU countries vs. cohesion policy

Creator:

Janiszewska, Anna

Subject and Keywords:

feminizacja ; maskulinizacja ; rynki pracy ; polityka spójności ; kraje UE ; feminization ; masculinization ; labour markets ; cohesion policy ; EU countries

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 465, s. 60-70

Abstrakt:

Artykuł podejmuje problematykę nierówności płci na rynkach pracy krajów europejskich. W opracowaniu zwrócono uwagę na wybrane aspekty związane z rynkiem pracy, a ich dobór, choć subiektywny, był podyktowany ich znaczeniem i wpływem na rozwój gospodarczy. Analiza danych statystycznych (desk research) wzbogacona o metody kartograficzne umożliwiła pokazanie zróżnicowania przestrzennego nierówności płci na rynkach pracy UE28. Polityka spójności UE, w tym m.in. przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego oraz zwiększenie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy, ma przyczynić się do ograniczenia tych niekorzystnych zjawisk

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.465.06

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - społeczeństwo, granice, solidarność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 465

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: