Object structure
Title:

Skale do pomiaru postaw stosowane w badaniach wizerunku polityka

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Attitude scales used in the research of politician’s image

Creator:

Kaniewska-Sęba, Aleksandra

Subject and Keywords:

wizerunek polityka ; wizerunek kandydata ; skala semantyczna ; termometr uczuć ; skale do pomiaru postaw ; image of a politician ; image of a candidate ; attitude scales ; semantic differential ; feeling thermometer

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460, s. 267-276

Abstrakt:

Postawy wyborców wobec polityka to dobry prognostyk wyników wyborów. Z badań wynika, że pozytywny obraz kandydata na posła czy prezydenta w znaczącym stopniu determinuje pożądany przez aktora politycznego wynik głosowania. Okazuje się również, że to głównie emocje (a nie wiedza, doświadczenie czy program polityczny) w istotny sposób kształtują zachowania wyborców. Wielu głosujących nie ma bowiem żadnej merytorycznej wiedzy na temat polityka. W związku z tym przygotowano artykuł, którego celem jest systematyzacja wiedzy na temat istoty i zasad wykorzystania skal do pomiaru postaw wobec aktorów politycznych. Rozważania skupiają się w szczególności na dwóch popularnych skalach – dyferencjale semantycznym i termometrze uczuć

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.460.24

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: