Object structure

Title:

Badania satysfakcji i lojalności członkowskiej w polskich klastrach – nowe wyzwanie w zarządzaniu klastrami

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The research of satisfaction and membership loyalty in Polish clusters − new challenges for cluster management

Creator:

Bembenek, Bogusław

Subject and Keywords:

klaster ; zarządzanie ; badania ; relacje ; satysfakcja ; lojalność ; cluster ; research ; relationships ; satisfaction ; loyalty

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460, s. 220-234

Abstrakt:

W artykule wskazano na istotę satysfakcji i lojalności członkowskiej w klastrach oraz ich znaczenie dla rozwoju klastrów. W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych wśród wybranych menedżerów polskich klastrów scharakteryzowano ich podejście do zarządzania satysfakcją i lojalnością członkowską, w tym do realizacji badań oraz analiz w tym zakresie. W artykule uwzględniono również uwarunkowania egzogeniczne i endogeniczne, które determinują potrzebę, a niekiedy konieczność sprawnego zarządzania klastrową lojalnością i satysfakcją członkowską

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.460.20

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu