Object structure
Title:

„Wojna marketingu z zarządzaniem”. Empiryczna weryfikacja koncepcji A. Riesa i L. Ries (na podstawie badań porównawczych środowiska studentów w Polsce i Słowacji)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

"War of marketing with management”. Empirical verification of A. Ries and L. Ries concept (based on comparative research of Polish and Slovak students)

Creator:

Ďaďo, Jaroslav ; Wiktor, Jan W.

Subject and Keywords:

zarządzanie ; marketing ; UEK ; UMB ; War in the boardroom ; management ; CUE

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460, s. 51-61

Abstrakt:

Celem badań była empiryczna weryfikacja koncepcji A. i L. Riesów wyrażonej w Wojnie marketingu z zarządzaniem. Książka przedstawia 25 zasadniczych obszarów instytucjonalnych konfliktów wewnątrzorganizacyjnych. Płaszczyznę weryfikacji stanowiły własne międzynarodowe badania w środowisku studenckim (zrealizowane w listopadzie i grudniu 2015 r.). Próbę badawczą stanowili studenci Uniwersytetu Mateja Bela (Wydział Ekonomiczny) w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja – 135 osób) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Wydział Zarządzania – 97 osób). Zaprojektowanie oraz realizacja badań w takim obszarze i zakresie wiązało się z pokonaniem istotnych problemów metodologicznych, jakie cechują międzynarodowe badania porównawcze. Ich wyniki w wymiarze merytorycznym przyniosły stosunkowo niewielką akceptację koncepcji Riesów. Uzyskane rezultaty mogą być nie tylko konkretnym, empirycznym głosem polemiki, ale również przyczynkiem do dyskusji nad współdziałaniem i integracją poszczególnych, zasadniczych funkcji w systemie zarządzania każdą organizacją

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.460.05

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: