Object structure
Title:

Świadomość ekologiczna klientów i jej pomiar

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Ecological awareness of customers and its measurement

Creator:

Skowron, Stanisław

Subject and Keywords:

zrównoważony rozwój ; świadomość ekologiczna ; klient ; wartość ; modelowanie ścieżkowe ; sustainable development ; ecological awareness ; customer ; value ; path modeling

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460, s. 9-18

Abstrakt:

Celem artykułu jest rozpoznanie problemów pomiaru świadomości ekologicznej jako kluczowej determinanty zachowań rynkowych i społecznych. Świadomość ekologiczna funkcjonuje w przestrzeni społecznej w zakresie, formie i intensywności, którą wyznaczają dwa skrajne przypadki: a) sporadyczna aktywność konsumentów na rynku produktów ekologicznych (niewielki, ograniczony zasobnością portfela, popyt na żywność ekologiczną i niektóre usługi o ponadprzeciętnej jakości) oraz b) powszechne i bezrefleksyjne zachowania proekologiczne ludzi wynikające z praktyki systematycznego wprowadzania w życie zasad filozofii i programów zrównoważonego rozwoju. W artykule proponuje się koncepcję diagnozowania świadomości ekologicznej na bazie drugiego podejścia, z wykorzystaniem metodyki modelowania ścieżkowego. W pracy zastosowano metodę analizy problemowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.460.01

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: