Object structure
Title:

Wzorce korzystania z mediów społecznościowych a zaangażowanie młodych konsumentów w komunikację marketingową przedsiębiorstwa – analiza zmian w latach 2013-2015

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The relationship between young consumers’ patterns of social media usage and their willingness to participate in marketing communication − comparison between 2013 and 2015

Creator:

Gąsior, Marcin

Subject and Keywords:

media społecznościowe ; zachowanie konsumenta ; komunikacja marketingowa ; social media ; consumer behaviour ; marketing comunication

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459, s. 171-182

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest porównanie wyników badania związku pomiędzy wzorcem korzystania przez konsumenta z mediów społecznościowych a czynnikami decydującymi o jego zaangażowaniu w komunikację marketingową przedsiębiorstwa, prowadzonego w latach 2013 oraz 2015. W celu uwidocznienia przytaczanych wzorców, w obu grupach badanych przeprowadzona została segmentacja użytkowników wg kryterium stosunku do różnych funkcji i aktywności podejmowanych w obrębie portalu społecznościowego, dla każdego zaś spośród tak wyodrębnionych segmentów wyznaczona została odrębna kombinacja czynników angażujących i zniechęcających do wirtualnej interakcji z przedsiębiorstwem. Umożliwiło to diagnozę potencjalnych zmian w sposobie korzystania z tego typu portali, z drugiej zaś strony ocenę różnic w oczekiwaniach odnośnie do procesów komunikacji marketingowej w nich zachodzących

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.459.16

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: