Object structure
Title:

Crowdsourcing jako proces poszukiwania kreatywnych rozwiązań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Crowdsourcing as a process of creative solutions search

Creator:

Kowalska, Magdalena

Subject and Keywords:

crowdsourcing ; tłum ; proces ; crowd ; process

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459, s. 161-170

Abstrakt:

Wydzielenie z organizacji pewnego obszaru działalności i oddanie go w ręce „tłumu” w formie otwartego zaproszenia określa się mianem crowdsourcingu. W związku z rosnącą powszechnością wykorzystania Internetu, na znaczeniu zyskują platformy, które umożliwiają interaktywny kontakt ze społecznościami. Z jednej strony narzędzia te stanowią doskonały sposób na komunikowanie się z klientami, z drugiej jednak są wartościowym źródłem wiedzy i nowych, kreatywnych pomysłów. Celem artykułu jest identyfikacja zjawiska crowdsourcingu. W wyniku zastosowania metody opartej na analizie źródeł wtórnych w artykule przedstawiono genezę oraz istotę zjawiska, a także zaprezentowano różne jego rodzaje. Ponadto opisano modelowy proces realizacji crowdsourcingu, wskazując na kluczowe elementy, które jawią się jako niezbędne do realizacji crowd biznesu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.459.15

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: